Jump to content

Om vår banekjøring - inkl ABC og egenerklæring


stoppitide

Recommended Posts

De berømte banedagene våre er for nybegynnere og racere og alle i mellom. Gyldig Medlemskap i Desmodromene, den danske eller svenske Ducatiklubben må være på plass. Det finnes også noen gjesteplasser. Vi har instruktører og alt skjer i ryddige former for sikkerhetens, læringens og gledens skyld. Dispensasjon fra vanlige fartsgrenser er innvilget av Statens Vegvesen. Det er mange som er grundig hekta og det er ikke uten grunn - fantastisk morsomt 😎

Desmodromene dyrker et nært og tradisjonsrikt samarbeid med idrettslaget Nidhogg RR - vi er av samme slekta og utfyller hverandre. Således har vi kunnet arrangere gode banekjøringer for både førere med gateregistrerte sykler og lisensierte førere med dedikerte banesykler kjørende i egne grupper. Fra 50-60 Ducati baneracere i toppåret 2012 ned i en bølgedal med kun 10-12 baneracere på vår egen Ducati Weekend i 2021. Det er ikke bærekraftig og gjør at vi tar pause i den lisensierte racingdelen (RR) mens vi ser an utviklingen. Til gjengjeld blir det desto mere kjøring for skiltsyklene.

Hvis Gjester/Medlemmer har bommet midlertidig på valg av motorsykkelmerke er det tilgivelig, men litt dyrere - man må også regne med å bli lettere hjernevasket og omvendt av gleden, samholdet og Ducatimagien....

 

Deltagerne må sette seg NØYE inn i vår ABC og Egenerklæring. Ved påmelding bekreftes digitalt at de er lest, forstått og akseptert.    

Banekjørings ABC erklæring justert 2024.pdf

Spørsmål? Send gjerne en mail til [email protected]

 

 

Banekart.thumb.PNG.b3e7a1181f3f1d12fe949f663c4e7f26.PNG

post-75-0-98188400-1463238300_thumb.jpg

 

Link to comment
Share on other sites

Det kommer av og til noen spørsmål om hvordan arrangementene foregår. De fleste vet at man kjører rundt og rundt på en trygg bane, men det er ikke like åpenlyst hvordan ting & tang i praksis fortoner seg.

 

Miljøet er preget av lave skuldre og lite kjekkaseri - alle prøver å være hjelpsomme og de frivillige står på knallhardt for å lage opplevelser medlemmene kan ha glede og nytte av. De frivillige bruker masse tid før/etter og ofrer på rundgang hele dagen uten å kjøre selv - for at medlemmene skal få utøve favoritthobbyen sin. Banedagene er svært populære og det er ikke så vanskelig å forstå når man ser på alle smilene og registrerer hva folket lærer og presterer.

 

Her følger bilder og små forklaringer på noe av det som foregår på en typisk banedag. Nybegynnere og viderekomne - inndelt i grupper etter erfaringsnivå - alle koser og morer vi oss, lærer motorsykkelkjøring, utveksler kunnskap og knytter vennskapsbånd - alt sammen bygget rundt felles interesse for Ducati.

 

1) Teknisk kontroll 2) Intervju for å sikre riktig musikknivå 3)Gruppen som skal utpå samles 4)Alt styres og overvåkes fra Race Control 5)Instruktør leder an i grønn gruppe

 

 

 

post-75-0-57572900-1463238878_thumb.jpg

 

post-75-0-18268700-1463238947_thumb.jpg

 

post-75-0-59251200-1463239035_thumb.jpg

 

post-75-0-21603200-1463239100_thumb.jpg

 

post-75-0-91816100-1463239183_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Forsikring?

Ansvars+førerulykkesforsikringen dekker egen og andres kropp samt andres eiendeler. Selskapene kan ikke reservere seg mot denne dekningen - den er lovbestemt og gjelder alltid. Forbehold: idiotkjøring kan føre til regress. 

Kaskoforsikringen dekker eventuelle selvforskyldte skader på eget kjøretøy. Selskapenes praksis varierer. De KAN reservere seg mot kaskodekning av kjøring på bane.

Flere aktører bruker begrepet "forikringsgodkjent" løselig. Det er altså BARE kaskodekningen som kan variere.

 

Tidligere er det bl.a. svart:

En skadet sykkel og riper på skinndressen er ikke alvorlig. Skader på personer kan være det. Derfor håndhever vi kjøreregler som er vårt bidrag til at det hele forløper med lav risiko. Helt uavhengig av forsikringshensyn må den enkelte fører kjøre slik at det ikke skapes farlige situasjoner og må utvise hensyn, aktsomhet og være varsom. Da klarer vi oss bra og kan høste gleden og læringen som banekjøring er uovertruffen til.

Kjør vakkert

 

Link to comment
Share on other sites

 • 5 months later...
 • stoppitide changed the title to Om vår banekjøring - inkl ABC og egenerklæring
 • 1 month later...

Musikk (støy)

klassisk tema i mange år. Endringer som blir gjeldende fra 1. januar neste år - med mindre Rudskogen påkjærer/klager og får medhold. Endringene er mindre inngripende enn det har vært grunn til å frykte, så jeg tipper de blir stående. OPPDATERT: Rudskogen reagerer Statsforvalteren har endret tillatelsen for Rudskogen (mcavisa.no)  

Strammer inn tillatelsen til Rudskogen motorsenter | Statsforvalteren i Oslo og Viken  ( 30. juni 2022 )

102 dB i depot. Rudskogen skriver fremdeles 111 dB arenastøy over hele banen, men Statsforvalterens vedtak sier 110 (mikrofonpassering er avgjørende)(det skal komme én mikrofon til). Mer støy tillatt noen utvalgte dager som ikke gjelder oss. 1098 eksos i dårlig stand sliter. Full V4 Akra sliter. Enkelte Termi full race sliter. Tullete "GP" eksos i form av liten stålboks slipper ikke gjennom. Osv osv   Vi trenger sjelden en hel hånd for å telle de som ikke slipper utpå, men har ikke tid til å leke gjemsel med de som prøver å lure seg til spesialbehandling. DB-killer er et kjempegodt tips.

 • Liker 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Endringer i forskriftene

Siden i fjor har endringer i "Motorsportforskriften" gjort at arrangører kan søke om dispensasjon fra stedlige fartsgrenser for å kunne øve realistisk. 

Dispensasjon gis dersom det, blant annet, er et tilstrekkelig fokus på læring og ansvarlighet. Instruksjon er nevnt av myndighetene, men fremdeles jobber SVV med arrangører/politi/forsikring for å nærme seg en avklaring av hva kravene til dispensasjon skal være. Det som SVV for i år har krevet/ønsket/anbefalt har vi imøtekommet.

Vi er i dialog med mange av aktørene og skal i ytterligere møter med bl.a. SVV

For 2022 har vi søkt og fått dispensasjon fra fartsgrensene.

... også for 2023 og for 2024 og så videre inntil ny info gis.

Link to comment
Share on other sites

 • stoppitide pinned this topic
 • 1 month later...

FORSIKRING PÅ BANE 

 

Det henger en del forvirring i luften. Her kommer en avklaring jeg har laget etter flere, lange og grundige eposter og telefonsamtaler med If, Gjensidige og Tryg. Tilstrekkelig langt opp i avdelingene til at dette holder mål.

Bilansvarsloven regulerer dette – gjelder også mc. Den pålegger oss å ha ansvarsforsikring (inkludert førerulykke). Den pålegger selskapene å dekke skader som kjøretøyet forvolder personer, eiendeler og eiendom. Gjelder også for kjøring på bane. Punktum.

Du kan og bør lese Bilansvarsloven og legg merke til at unntakene i §2c ikke inneholder noe som gjelder oss. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-02-03  Husk på at lovers anvendelse ikke er sort/hvitt og at det finnes muligheter for regress fra selskapene.

Kaskoforsikringen dekker skade på eget kjøretøy, er ikke lovpålagt, men et ekstraprodukt som selskapene kan bestemme over selv. De kan f.eks. si at den bare gjelder hvis du deltar på godkjente kurs.

 

Selskapene skaper forvirring om forsikringens gyldighet ved banekjøring. Jeg måtte bruke mye tid på å få tydelige svar – antagelig mye mer tid enn vanlige forsikringskunder bruker på slikt. Jeg synes selskapene burde være enkle, klare og tydelige i sin kommunikasjon.

If er ryddige og skriver tydelig at det bare er kaskodekningen som er avhengig av kursets eventuelle godkjenning. De er litt mindre tydelige på at ansvars- og førerulykke gjelder på bane, men ga til slutt et bekreftende svar.

Gjensidige har snudd i år og forhåndsgodkjenner ingen kurs. De viser til vilkårene og ber kundene orientere seg. Ved skade vurderes hvert enkelt tilfelle og arrangøren blir bedt om en uttalelse. Gjensidigekunder synes kanskje dette høres utrygt ut, men jeg synes det er forståelig.

Tryg skriver at kjøring på bane, utover godkjente kurs, gjør at forsikringen ikke gjelder. Jaså? Tre forskjellige avdelinger uttalte seg før jeg fikk avklart at det bare er kaskoen som ikke gjelder. Jeg har bedt dem endre teksten (uten å forvente at det skjer).

 

Kort sagt – kjør på bane!

Link to comment
Share on other sites

Tryg har nå godkjent våre kjøringer slik at OGSÅ kaskoen gjelder.

Etter nevnte runder med selskapene ble vi invitert til å søke Tryg om deres aksept for at OGSÅ kaskoen gjelder på våre arrangement. Søknaden ble innvilget. Da har de med den forventningen i hvert fall ett selskap å bruke. 

 https://www.tryg.no/forsikringer/kjoretoy/forerutviklingskurs 

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

NMCU tok stafettpinnen og nå har Tryg gjort ting litt tydeligere. 

https://nmcu.org/2023/05/10/tryg-forsikring-gjor-vilkarene-om-forerutvikling-pa-bane-tydeligere/  

.

Jeg synes de kunne spandert å være helt utvetydige, men uansett et steg i riktig retning.

Dette skrev jeg som kommentar på NMCUs Facebookside:

 

Flotte saker! De kan gjerne bli enda tydeligere på at Ansvar+Førerulykke gjelder for all banekjøring (unntatt konkurranse og trening til konkurranse). Dette påvirkes IKKE av arrangementets innhold/kursstatus/beskrivelse. Det er bare kasko som kan variere etter selskapenes egne regler. Likevel og uansett et viktig steg i riktig retning. Kanskje de andre selskapene blir med på rydding i uklarheter. Da får vi flere til å øve seg på bane = færre ulykker

Altså; på Norsk Ducatiforening Desmodromenes banekjøringer gjelder Ansvar+Førerulykke (som på alle andre banekjøringer). Vi er kaskogodkjent av Tryg (sjekk om ditt selskap er med på det samme). Poenget er å lære under trygge forhold UTEN å skade noe eller noen. Flinkere, tryggere, blidere 🙂

 • Liker 2
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...
 • 1 month later...
×
×
 • Create New...

Important Information

Ved å benytte denne siden godtar du våre Privacy Policy og Guidelines