Jump to content

Recommended Posts

Forsikring?

Ansvars+førerulykkesforsikringen dekker egen og andres kropp samt andres eiendeler. Selskapene kan ikke reservere seg mot denne dekningen - den er lovbestemt og gjelder alltid. Forbehold: idiotkjøring kan føre til regress. 

Kaskoforsikringen dekker eventuelle selvforskyldte skader på eget kjøretøy. Selskapenes praksis varierer. De KAN reservere seg mot kaskodekning av kjøring på bane. Velg et selskap som ikke reserverer seg mot kaskodekning ved banekjøring eller dekk skadene selv. Vår erfaring er at selskapene svarer litt i hytt og pine, så be gjerne om skriftlig redegjørelse vedrørende forskjellen på ansvar og kasko. Da blir svarene oftere presise og riktige.

Flere aktører bruker begrepet "forikringsgodkjent" løselig. Det er altså BARE kaskodekningen som kan variere.

 

Tidligere har jeg bl.a. svart:

En skadet sykkel og riper på skinndressen er ikke alvorlig. Skader på personer kan være det. Derfor håndhever vi kjøreregler som er vårt bidrag til at det hele forløper med lav risiko. Helt uavhengig av forsikringshensyn må den enkelte fører kjøre slik at det ikke skapes farlige situasjoner og må utvise hensyn, aktsomhet og være varsom. Da klarer vi oss bra og kan høste gleden og læringen som banekjøring er uovertruffen til.

Kjør vakkert

  • Liker 3
Link to comment
Share on other sites

FORSIKRING PÅ BANE

 

Det henger en del forvirring i luften. Her kommer en avklaring jeg har laget etter flere, lange og grundige eposter og telefonsamtaler med If, Gjensidige og Tryg. Tilstrekkelig langt opp i avdelingene til at dette holder mål.

Bilansvarsloven regulerer dette – gjelder også mc. Den pålegger oss å ha ansvarsforsikring (inkludert førerulykke). Den pålegger selskapene å dekke skader som kjøretøyet forvolder personer, eiendeler og eiendom. Gjelder også for kjøring på bane. Punktum.

Du kan og bør lese Bilansvarsloven og legg merke til at unntakene i §2c ikke inneholder noe som gjelder oss. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-02-03  Husk på at lovers anvendelse ikke er sort/hvitt og at det finnes muligheter for regress fra selskapene.

Kaskoforsikringen dekker skade på eget kjøretøy, er ikke lovpålagt, men et ekstraprodukt som selskapene kan bestemme over selv. De kan f.eks. si at den bare gjelder hvis du deltar på godkjente kurs.

 

Selskapene skaper forvirring om forsikringens gyldighet ved banekjøring. Jeg måtte bruke mye tid på å få tydelige svar – antagelig mye mer tid enn vanlige forsikringskunder bruker på slikt. Jeg synes selskapene burde være enkle, klare og tydelige i sin kommunikasjon.

If er ryddige og skriver tydelig at det bare er kaskodekningen som er avhengig av kursets eventuelle godkjenning. De er litt mindre tydelige på at ansvars- og førerulykke gjelder på bane, men ga til slutt et bekreftende svar.

Gjensidige har snudd i år og forhåndsgodkjenner ingen kurs. De viser til vilkårene og ber kundene orientere seg. Ved skade vurderes hvert enkelt tilfelle og arrangøren blir bedt om en uttalelse. Gjensidigekunder synes kanskje dette høres utrygt ut, men jeg synes det er forståelig.

Tryg skriver at kjøring på bane, utover godkjente kurs, gjør at forsikringen ikke gjelder. Jaså? Tre forskjellige avdelinger uttalte seg før jeg fikk avklart at det bare er kaskoen som ikke gjelder. Jeg har bedt dem endre teksten (uten å forvente at det skjer).

 

Kort sagt – kjør på bane!

Link to comment
Share on other sites

Tryg har nå godkjent våre kjøringer slik at OGSÅ kaskoen gjelder.

Etter nevnte runder med selskapene ble vi invitert til å søke Tryg om deres aksept for at OGSÅ kaskoen gjelder på våre arrangement. Søknaden ble innvilget. Da har de med den forventningen i hvert fall ett selskap å bruke. 

 https://www.tryg.no/forsikringer/kjoretoy/forerutviklingskurs 

 

 

  • Liker 7
  • Takk 2
Link to comment
Share on other sites

Viteren skrev (2 timer siden):

Flott jobbet, Lars!
Har det vært kontakt med Fremtind forsikring som jeg vet at ganske mange av oss også bruker?

Egil

Det blir din jobb 😉 

Vilkårene deres skaper samme type forvirring som hos flere andre selskaper. Det står at "forsikringen ikke dekker banekjøring". https://dokument.fremtind.no/ipid/IPID_Motorsykkel.pdf  Dette skriver de VEL VITENDE om at det er feil/halvveis. Ansvar og førerulykke gjelder alltid. Kaskoen kan variere. Les Bilansvarsloven og få klart svar. 

Link to comment
Share on other sites

Christopher Hoftun skrev (1 time siden):

Er der forventet at IF dekker kasko på banedagene i år? 😊

Nei.

Vårt opplegg er tryggere enn flere av de "godkjente kursene" og såpass nært det de krever at vi antagelig kunne bli "godkjent", men If krever nok fremdeles signert samsvarserklæring fra en PERSON som da gjør seg rettslig ansvarlig for ALT som skjer på banen. Hvis du er villig til å signere, så kan vi søke 😁

Det suverent beste er hvis vi fortsetter med tilnærmet NULL skader, men hvis man likevel er uheldig; skriv skademelding, be oss om en uttalelse og send det inn. Ingenting er klin kokos umulig før man har prøvd...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Tryg kommer visstnok med endringer i vilkårene, gjeldende fra 1. juli, der disse uklarhetene rettes opp. Jeg vedder nøyaktig ingen penger på at det blir helt klart og tydelig, men vi må ha lov til å forvente at det nesten blir forståelig for kundene.

En verdifull bieffekt av Trygs avklaring er at også kunder av andre selskap kan bruke dette i forhandlinger av egne betingelser. 

Ballen ruller!

Link to comment
Share on other sites

.... og ruller.

https://nmcu.org/2023/05/10/tryg-forsikring-gjor-vilkarene-om-forerutvikling-pa-bane-tydeligere/

Jeg synes de kunne spandert å være helt utvetydige, men uansett et steg i riktig retning.

Dette skrev jeg som kommentar på NMCU Facebookside:

 

Flotte saker! De kan gjerne bli enda tydeligere på at Ansvar+Førerulykke gjelder for all banekjøring (unntatt konkurranse og trening til konkurranse). Dette påvirkes IKKE av arrangementets innhold/kursstatus/beskrivelse. Det er bare kasko som kan variere etter selskapenes egne regler. Likevel og uansett et viktig steg i riktig retning. Kanskje de andre selskapene blir med på rydding i uklarheter. Da får vi flere til å øve seg på bane = færre ulykker

Altså; på Norsk Ducatiforening Desmodromenes banekjøringer gjelder Ansvar+Førerulykke (som på alle andre banekjøringer). Vi er kaskogodkjent av Tryg (sjekk om ditt selskap er med på det samme). Poenget er å lære under trygge forhold UTEN å skade noe eller noen. Flinkere, tryggere, blidere 🙂

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Jeg sjekket med mitt forsikringsselskap Fremtind angående dekning på banedager i regi av NDFD. 

Der var det ingen ting å hente.

I mitt neste spørsmål til de la jeg ved det presidenten referer til fra NMCU og Tryg sin liste over godkjente førerutviklingskurs, hvor Desmodromene er godkjent.  Dette for å oppfordre de til å ta dette seriøst og om mulig få godkjent kaskodelen på våre banedager. Jeg har ikke fått svar fra de angående dette. 

Nå har jeg byttet til Tryg Forsikring som ga et bedre og rimeligere tilbud. 

De har også en tilleggsforsikring på kr 634 som de kaller MC ekstra som har en veldig god dekning. Greit å ha og kan være positivt for det som ikke blir dekt av garantier/kjøpsloven eller kasko.

 

Per

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
On 4/2/2023 at 8:15 PM, stoppitide said:

Nei.

Vårt opplegg er tryggere enn flere av de "godkjente kursene" og såpass nært det de krever at vi antagelig kunne bli "godkjent", men If krever nok fremdeles signert samsvarserklæring fra en PERSON som da gjør seg rettslig ansvarlig for ALT som skjer på banen. Hvis du er villig til å signere, så kan vi søke 😁

Det suverent beste er hvis vi fortsetter med tilnærmet NULL skader, men hvis man likevel er uheldig; skriv skademelding, be oss om en uttalelse og send det inn. Ingenting er klin kokos umulig før man har prøvd...

Flott at dere sjekker opp med forsikringsbolagene. Jeg har ikke brukt mye tid på å lese meg opp på temaet og hva som If krever (jeg har forsikring hos If). Har lest det som står her: https://www.if.no/privat/forsikring/kjoretoy/mc-forsikring/forerutviklingskurs

Her står følgende under Rettledning til arrangør pkt. 2

"2. Kursplanen skal være signert av ansvarlig leder som derved påtar seg rettslig ansvar for at kurs gjennomføres i henhold til den.".

Regner med at det er dette som du referer til. Min spontane tolkning er at de krever rettslig ansvar for at kurset gjennomføres iht. kursplanen. Det er vel ikke det samme som at arrangørens ansvarlige leder har rettslig ansvar for alt som skjer på banen? Arrangøren har i tillegg en ABC med egenerklæring som fratar arrangøren fra det meste av det som kursdeltaker forårsaker på banen. Evt. kan arrangøren fraskrive seg ansvaret ytterligere i egenerklæringen for kursdeltakere som ikke følger kursplan og ansvarlig leders instruksjoner.

Kan være at jeg leser og tolker dette feil, men for meg høres det ut som at arrangøren har alt som er nødvendig for at kurset skal godkjennes av If og at de som er forsikret fra If dermed kan få kaskodekning. 😀

Link to comment
Share on other sites

Våre deltagere er ansvarlige for egne handlinger og ansvarsfraskrivning har nok liten effekt i eventuell praksis. Det var muligens viktig da vi arrangerte sammen med lisensiert RR-kjøring.

If krever personlig ansvarlighet - det liksom ikke bra nok at en forening tar ansvar. Usmakelig, spør du meg. Jeg er sterk motstander av at forsikringsselskaper alene skal legge premissene for banekjøring. Deres premisser har år etter år vist seg å være helt/delvis feilslått med en uheldig utvikling av skadetall på banene. Vi, som mener å ha en bedre oppskrift, har på den annen side en svært positiv utvikling av sikkerheten. Flere selskaper synes å forstå dette nå etter hvert. Statens Vegvesen likeså. Dette er et tema som i lys av den nye forskriften og Vegdirektørens ønske om bedre sikkerhetsarbeid tvinger frem flere definisjoner, forskrifter og regler. Et område i utvikling, kan man si.

I mellomtiden må vi som forsikringskunder velge et selskap som dekker våre behov best mulig. Jeg tipper at If endrer sine krav, men ikke når og hvordan. Det er så mange andre selskap som har endret praksis at det tvinger seg frem. Tror jeg.

  • Takk 1
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, stoppitide said:

Våre deltagere er ansvarlige for egne handlinger og ansvarsfraskrivning har nok liten effekt i eventuell praksis. Det var muligens viktig da vi arrangerte sammen med lisensiert RR-kjøring.

If krever personlig ansvarlighet - det liksom ikke bra nok at en forening tar ansvar. Usmakelig, spør du meg. Jeg er sterk motstander av at forsikringsselskaper alene skal legge premissene for banekjøring. Deres premisser har år etter år vist seg å være helt/delvis feilslått med en uheldig utvikling av skadetall på banene. Vi, som mener å ha en bedre oppskrift, har på den annen side en svært positiv utvikling av sikkerheten. Flere selskaper synes å forstå dette nå etter hvert. Statens Vegvesen likeså. Dette er et tema som i lys av den nye forskriften og Vegdirektørens ønske om bedre sikkerhetsarbeid tvinger frem flere definisjoner, forskrifter og regler. Et område i utvikling, kan man si.

I mellomtiden må vi som forsikringskunder velge et selskap som dekker våre behov best mulig. Jeg tipper at If endrer sine krav, men ikke når og hvordan. Det er så mange andre selskap som har endret praksis at det tvinger seg frem. Tror jeg.

Takk for svar! M.a.o. anbefaler du at jeg bytter forsikringsselskap før jeg kjør på bane?

Link to comment
Share on other sites

Dennis Banelind skrev (38 minutter siden):

Takk for svar! M.a.o. anbefaler du at jeg bytter forsikringsselskap før jeg kjør på bane?

Bare hyggelig!

Det betyr ikke noe hva jeg mener om dine forsikringsforhold. Jeg har valgt noe annet enn If, men det er fordi de ikke er konkurransedyktige. For meg. Dette kan være annerledes for deg. Totalvurdering osv.

Økonomivinnerne i dette spillet er selskapene som tiltrekker seg kunder som vil ha kaskodekning, men som ikke kræsjer. Sikkerhetsvinnerne er våre deltagere som nyter godt av et opplegg som, av en eller flere grunner, holder skadetallene lave. Knock on wood.

 

Link to comment
Share on other sites

  • stoppitide changed the title to Forsikring på bane?
×
×
  • Create New...

Important Information

Ved å benytte denne siden godtar du våre Privacy Policy og Guidelines